شعبه مرکزی

  • میرداماد ،خیابان حصاری ،کوچه یکم ،واحد 9،پلاک 3

  • 989121043948+

  • 982126424063+

  • info@redekapath.net

شعبه شماره 2

  • دروس ،میدان هدایت ،خیابان سعیدی،پلاک 9،واحد3

  • 98-9121043948+

  • 9821-22783487+

  • info@redeka.net

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 5 + 47 =