اعضای شرکت


دکتر شاهین کیمیاگر داروساز و نقاش موسس شرکت اکسیر ردکا معتقد است با نوآوری در صنایع پزشکی علاوه بر بهبود وضع بیماران کشور به عنوان هدف اولیه میتوان دانش روز جهان را به بهترین نحو در کشور به کار گرفت . مجموعه تولیدی اکسیر ردکا اکنون به عنوان بزرگترین و برترین شرکت تخصصی حمل سرد دارو و مواد فاسد شدنی در کشور در زمینه تولید آیس پک و دیتا لاگر با بزرگترین شرکت های پخش دارویی کشور در حال همکاری است .


رسول عزیزی


سروش احتشام

مدیر بازاریابی الکترونیک


رویا شمایلیخانم کریمی
sh.karimi@redeka.net
982122783487+
داخلی 2


مدیر IT


علیرضا تقی زاده
کارشناس امنیت شبکه
برنامه نویس